KAS MĒS ESAM?

Sabiedriskā labuma biedrība ''Jauniešu klubs “13.pirmdiena”'' kopš 2002. gada darbojas Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra paspārnē.
To dibināja aktīvākie skolēnu pašpārvalžu līderi no Jēkabpils pilsētas izglītības iestādēm. 

Kāpēc tieši 13.pirmdiena?

Kad 2002.gadā tikās pirmie kluba pārstāvji, vajadzēja izlemt, kāds varētu būt šīs organizācijas nosaukums. Notika ilga diskusija, tika piedāvāti dažādi varianti, bet pats piemērotākais diemžēl netika atrasts. Pēkšņi viens no pārstāvjiem saka, ka vajag izdomāt kaut ko pavisam vienkāršu, jo cik ilgi var jau diskutēt? Viņš uzdod jautājumu: kāda šodien ir diena? Pārējie ieskatās kalendārā un atbild: PIRMDIENA, 13.DATUMS. Tātad mūsu kluba nosaukums būs 13.pirmdiena, viņš saka. ''Klau, laba ideja!'' pārējie atbild. Tā tika likti pamati jaunajai organizācijai, kas savu dzimšanas dienu svin katru gadu 13.maijā.

Mūsu mērķi

Ar kādu nolūku tika dibināts šis klubs? Tas bija izveidots ar mērķi informēt un izglītot jauniešus par citu tautu kultūru, izglītību, jaunatnes darbību, vērtībām ģimenē un valstī, kā arī popularizēt Eiropas Savienības vērtības - demokrātiju, iecietību, toleranci un cilvēktiesību ievērošanu. Citiem vārdiem sakot, mūsu uzdevums ir rosināt jauniešus nebūt vienaldzīgiem un pašiem iesaistīties savas un valsts nākotnes veidošanā, rast viņiem iespēju attīstīt savas prasmes un sevi kā personību, būt pilsoniski aktīviem.

Svarīgākie uzdevumi

  • Nodrošināt iespēju jauniešiem piedalīties dažādās aktivitātēs.
  • Veidot sadarbības tīklu ar Jēkabpils un Latvijas iestādēm un NVO.
  • Organizēt pasākumus klubam un citiem jauniešiem.
  • Organizēt informatīvos seminārus jauniešiem par mūsdienās aktuālām tēmām.
  • Rakstīt projektus.

Darbības virzieni

Organizācijā darbojas brīvprātīgi jaunieši, kas organizē seminārus, lekcijas, konferences, nometnes, konkursus, tematiskos  vakarus un citus pasākumus.
Labprāt atbalstām pilsētas pašvaldības organizētos pasākumus un akcijas. Ir izveidojusies laba sadarbība ar pilsētas nevalstiskajām organizācijām, piemēram, ar Jēkabpils NVO Resursu centru.

Parasti kluba jaunieši īsteno un piedalās dažādos projektos, organizē pasākumus, vada un piedalās semināros un diskusijās, rīko ekskursijas,  piedalās dažādos jauniešu konkursos un paši tos organizē, piedalās labdarības akcijās, piemēram, ''Paēdušai Latvijai''.

Ikgadējie pasākumi

Visu šo gadu garumā jauniešiem bija aktuālas dažādas tēmas – reproduktīvā veselība, dzimumu līdztiesība, veselīgais dzīves veids, atkarību mazināšana un profilakse, pilsoniskā sabiedrība, savas vides labiekārtošana, jauniešu uzņēmējdarbība, jauniešu iespējas utt.

Tavi ieguvumi

Jaunieši iegūst praktisku pieredzi pasākumu organizēšanā un vadīšanā, kur viņi iejūtas dažādās lomās, tiek celts viņu radošais potenciāls. Jaunieši izprot NVO darbības pamatprincipus, to jēgu, mērķus un uzdevumus, ir pārliecināti par sevi, atraktīvi un idejām bagāti, kā arī gūst neatņemamu dzīves pieredzi, piedaloties  dažādās apmācībās, sniedzot  palīdzību citiem cilvēkiem un veicot brīvprātīgo darbu. Darbošanās „Jauniešu klubā “13.pirmdiena”” dod iespēju papildināt savu CV.

Ar Jaunatnes starptautiskā aģentūras atbalstu pieredze dalībai jauniešu apmaiņas projektos Turcijā, Čehijā, Dānijā, Polijā, Spānijā.

''13.pirmdienas'' komanda

Klubā darbojas aktīvi,  radoši, sabiedriski, komunikabli, brīvprātīgi jaunieši vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kurus visus vieno vēlme nesēdēt malā, pašiem veidot savu dzīvi, iegūt pieredzi nākotnes darba gaitām un censties saviem spēkiem panākt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā.
Vairāk par mūsu komandas dalībniekiem Tu vari izlasīt šeit.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .